Грошові виплати по безробіттю 2019: умови отримання і розмір допомоги


Згідно із законодавством кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. При цьому, далеко не кожен знає, як стати на облік в Центр зайнятості та отримати грошову допомогу по безробіттю.

«Юридичний портал» розібрався в процедурі та умовах надання допомоги з безробіття, а також механізмі обчислення страхового стажу для встановлення розміру грошових виплат.

Хто буде отримувати допомогу по безробіттю у 2019 році?

Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам, хто отримав офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:


 • особам працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку, готові та здатні приступити до трудової діяльності
 • особам, молодше 16 років, які працювали і були звільнені у зв’язку з припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату
 • інвалідам, які не досягли пенсійного віку і отримують пенсію з інвалідності або соцдопомогу
Як стати на облік в Центрі зайнятості і отримати статус безробітного?

Отримати офіційний статус безробітного в Україні можна вставши на облік в центр зайнятості. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, оскільки у нас в країні діє Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості.

Процедура постановки на облік на біржу праці і отримання статусу безробітного передбачає збір всіх необхідних документів (перелік наведено нижче в статті) і звернення в найближчий ЦЗ.

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік народження, зареєстроване місце проживання або перебування, ІПН або серія та номер паспорта, відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально).


Які документи потрібні для центру зайнятості?

Реєстрація безробітних в центрі зайнятості проводиться при подачі наступного пакета документів:

 • паспорт громадянина України
 • облікова картка платника податків
 • трудова книжка або цивільно-правовий договір
 • документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат і т.д.)
 • військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік (в разі необхідності)
 • довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше півроку)

Додатково до основного переліку документів, необхідних для прийняття на облік безробітного, співробітники біржі праці можуть попросити надати ряд довідок. Так, інваліди, які не досягли пенсійного віку і отримують відповідну пенсію або соцдопомогу, подають копію довідки до акта огляду МСЕК та при наявності пред’являють індивідуальну програму реабілітації.

Для іноземців, які постійно проживають в Україні, передбачена необхідність у пред’явленні посвідки (дозволу) на проживання. Переселенці пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і подають її копію. При цьому, якщо у переселенця відсутні документи, що підтверджують факт його звільнення, в ЦЗ також пред’являють:

 • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально завірена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), або відповідне рішення суду — в разі припинення трудових відносин в судовому порядку
 • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує направлення зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення

Відвідування центру зайнятості та підбір підходящої роботи

Після присвоєння статусу безробітного залишається лише відвідувати ЦЗ (не рідше одного разу в 30 календарних днів) і очікувати поки співробітники біржі праці підберуть підходящу вакансію. При цьому, відповідно до законодавства, підходящою роботою вважається та, яка відповідає вашій освіті, професійним навичкам і досвіду роботи.

Інвалідам підходяща посада підбирається відповідно до їх професійних знань і навичок, а також з урахуванням довідки медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови та характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань самого інваліда щодо умов роботи.

Якщо протягом 6 місяців з дня реєстрації безробітному не змогли знайти роботу за фахом, йому запропонують пройти перенавчання на іншу професію з урахуванням його здоров’я, здібностей і потреб ринку праці. При зміні професії за направленням ЦЗ, пошук роботи здійснюється як за новою, так і за попередньою спеціальністю.

Дворазова відмова від запропонованої роботи є підставою для зняття з реєстрації в центрі зайнятості та позбавлення статусу безробітного. Повторна реєстрація на біржі праці можлива не раніше ніж через 90 к.д. з дня зняття з обліку. В цей тримісячний період ЦЗ надаватиме вам лише консультаційні послуги, виплата допомоги по безробіттю проводитися не буде.

Зверніть увагу, що пропуск призначеної дати відвідування центру зайнятості без поважної причини тягне за собою скорочення виплат і/або зняття з обліку. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 792 від 19.09.2018 «Про Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», поважними причинами, наявність яких підтверджено документально, є: хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною (до 14 років), відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, військкоматів, інших держустанов та інші обставини, що перешкоджають відвідуванню ЦЗ.

Порядок нарахування і виплати допомоги по безробіттю у 2019 році

Коли починають здійснювати виплату допомоги по безробіттю? Мабуть, це питання цікавить безробітних в першу чергу. Згідно ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі зайнятості. При цьому, громадянам, які звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (стаття 38 КЗпП) або за порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття нараховуються лише на 91-й день.Як довго виплачують допомогу з безробіття в Україні?

Відповідно до українського законодавства загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Однак, існує ряд нюансів (зокрема стаття звільнення), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Так, періоди грошових виплат з безробіття наступні:

 • 720 днів – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)
 • 360 днів – стандартна тривалість виплат для більшості громадян
 • 270 днів – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України
 • 180 днів – для переселенців, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби
Який розмір допомоги по безробіттю у 2019 році?

Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2019 році становить 610 гривень (Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 175 від 12 вересня 2018). У мінімальному розмірі допомога виплачується тим, хто за останній календарний рік має страховий стаж менше шести місяців або звільнений з останньої роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП, а також переселенцям, випускникам навчальних закладів (без досвіду роботи) і демобілізованим зі служби в армії.Безробітні, страховий стаж яких за останні 12 місяців до реєстрації на біржі праці перевищує півроку або мають перерву в роботі з поважних причин (строкова військова служба, навчання, догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років або пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду) розмір виплат по безробіттю розраховується в процентному співвідношенні до їх середнього доходу (зарплати) в залежності від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого для цієї категорії (1630 грн.):

Размер пособия по безработице

Сума виплат залежно від тривалості безробіття плавно зменшується. Так, в перші 90 днів безробітний отримує 100% призначеної йому грошової допомоги, наступні 90 к.д. — 80%, в період, що залишився виплати становлять 70%.

Зверніть увагу, що максимальний розмір фінансової допомоги з безробіття на може перевищувати 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.22 online консультации по “Грошові виплати по безробіттю 2019: умови отримання і розмір допомоги

 • Безробітного зняли з обліку в центрі зайнятості, після чого він влаштувався на роботу, але був звільнений за згодою двох сторін. Поїхав знову ставати на облік в ЦЗ, але там попередили, що зараз виплати взагалі не буде, а якщо прийти через три місяці — розмір виплат становитиме приблизно 1600 гривень. Безробітний змушений ставати на облік до центру зайнятості, бо отримає соціальну допомогу малозабезпеченим і без обліку в ЦЗ переоформити виплату по малозабезпеченості неможливо.

 • В ЦЗ не включають у стаж строкову службу в армії, яка повинна автоматично зараховуватися до страхового стажу. Внаслідок цього занижають загальний стаж та розмір допомоги по безробіттю.

 • Інвалід 3 групи, при подачі документів до ЦЗ для призначення виплат обов’язково потрібна довідка ІПР.

 • Суми допомоги з безробіття, які виплачує центр зайнятості під час перебування на обліку, будуть не більше 537 гривень на місяць (за умови, що до звільнення з фірми працівник отримував мінімальну заробітну плату). Висновок такий: вимагайте від роботодавця «білої» зарплатні, тоді і страхові внески будуть значно вищі. Якщо фірма не хоче працювати чесно — звертайтесь у державну службу з питань праці. В них зараз багато повноважень і штраф, який доведеться сплатити роботодавцю за заниження платні працівнику, дуже високі. Захищайте вчасно свої права і все буде добре (а не як у мене).

 • Перебуваю на обліку як безробітна вже 6 місяців. Після спливу цього строку працівники ЦЗ мають право пропонувати шукачу роботи будь-які вакансії і вони всі вважатимуться підходящими. Якщо буде дворазова відмова безробітного від запропонованої роботи (посади) — Центр зайнятості знімає з обліку на цій підставі і може зобов’язати повернути гроші, отримані в якості допомоги по безробіттю. Про такий порядок сьогодні розповіли працівники ЦЗ.

 • Працювала на підприємстві, яке має борг по сплаті ЄСВ. Зараз не ставлять на облік в центрі зайнятості через наявність цього боргу.

 • Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Нужно выходить на работу, но меня сразу уволят по причине «окончания трудового договора» (во время беременности перевели на декретное место, так как должность сократили, а теперь эта девочка вышла на работу). В центре занятости сказали, что при таком увольнении можно рассчитывать на выплату по безработице только в размере 544 грн.

 • Стою на біржі праці вже півроку і отримую державну допомогу. За цей час мав один місяць відпустки «на оздоровлення дітей». Звільнявся за згодою сторін. В ЦЗ заявили, що через тривалий час перебування в статусі безробітного, для подальших грошових виплат необхідно пройти комісію.

 • Перебував на обліку в центрі зайнятості, але на протязі останнього півроку ЦЗ не запропонував підходящої вакансії роботи і я вирішив займатися підприємницькою діяльністю (відкрити ФОП), щоб отримати одноразову виплату з безробіття. У такому випадку в центрах зайнятості відмовляють у виплатах посилаючись на те, що на їх балансі немає коштів і виплатити гроші ЦЗ не може.

 • Після отримання статусу безробітного в ЦЗ зайшла в персональний кабінет на сайті Державної служби зайнятості, але даних про останнє місце роботи там немає.

 • Мати проживає у сільській місцевості, не працює. Звернулася до центру зайнятості, щоб стати на облік та отримати статус безробітної. В ЦЗ повідомили, що для взяття на облік потрібно отримати у сільській раді довідку про неведення сільського господарства. Але сільрада відмовила у цій довідці через наявність 25 соток огороду (для особистих потреб). Центр зайнятості відмовив у наданні статусу безробітного і внаслідок цього тепер неможливо отримати субсидію на житлово-комунальні послуги.

 • Звільнився з роботи за власним бажанням — при реєстрації в центрі зайнятості працівники сказали, що перші три місяці грошових виплат по безробіттю отримувати не буду (тобто допомога при звільненні за ВБ не нараховується протягом зазначеного строку). Вважаю таке рішення ЦЗ незаконним.

 • Протягом місяця центр зайнятості не запропонував жодної вакансії роботи і я вирішила записатись на курси підприємницької діяльності, щоб відкрити ФОП і отримати одноразову виплату від ЦЗ. В свою чергу в центрі зайнятості запевняють, що на їх балансі немає коштів і виплатити одноразову допомогу приватному підприємцю вони не зможуть.

 • Доброго дня! У зв’язку з необхідністю доглядати стареньку матір (інвалід першої групи, прикута до ліжка) була звільнена з останнього місця роботи за згодою сторін. Через це перерва в роботі становить майже 1,5 роки. Зараз догляд за мамою буде здійснювати сестра, тому планую звернуться до центру зайнятості. На які виплати я можу претендувати, чи буде враховуватись моя заробітна плата, і в які строки я повинна звернутись в центр зайнятості, щоб не втратити можливі нарахування? Дякую!

  • Консультация юриста

   Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають особи, які протягом останніх 12 місяців напрацювали страховий стаж у півроку. Проте, наявність перерви в роботі не позбавляє права на грошові виплати по безробіттю за наявності поважних причин:

   • навчання у ПТУ та ВНЗ, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі на стаціонарі
   • строкова військова служба та періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах АТО
   • догляд непрацюючою працездатною особою за інвалідом I групи або дитиною з інвалідністю (до 18 років), а також за пенсіонером, який за висновком МСЕК потребує постійного стороннього догляду

   Право на державну допомогу зберігається за громадянином у разі реєстрації в державній службі зайнятості протягом місяця після закінчення вимушеної перерви.

 • Мені відмовили надати статус безробітного аргументуючи це тим, що я маю земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства (площею 2 гектари). По факту, було лише присвоєно кадастровий номер на земельну ділянку, а от документи на підтвердження права власності вже більше чотирьох років на опрацюванні в земкадастрі (їх постійно повертають на доопрацювання). Працівник служби зайнятості сказав, що я «повинен жити із землі»: обробляти її сам або здати ділянку в оренду. Отримати статус безробітного я зможу лише у разі, якщо переоформлю землю на когось іншого.

 • Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, мені залишилося 2 роки до настання пенсійного віку, але я вже отримую дострокову пенсію, як мати дитини-інваліда. Мене звільнили з роботи через скорочення. Я хочу продовжити свій трудовий стаж до настання пенсійного віку. Чи можу я для цього зареєструватись в центрі зайнятості? Чи пенсіонери такої змоги вже не мають? Дуже дякую.

  • Консультация юриста

   За українським законодавством отримати статус безробітного може тільки людина працездатного віку (ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення»). Таким чином, будучи пенсіонером (незалежно від виду пенсії: За віком, на пільгових умовах або за вислугу років) ви вже не можете набути статусу безробітного, але маєте право на отримання послуг ЦЗ з підбору роботи, працевлаштування та консультацій.

 • Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, чи можу я стати на облік до Центру зайнятості, якщо перебуваю на 28 тижні вагітності. Чула що Біржа праці вкрай неохоче реєструє вагітних? Буду вдячна за допомогу!

  • Консультация юриста

   Відповідно до ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного можуть набути працездатні громадяни, а з моменту одержання листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами (30 тижнів вагітності), особа буде вважатися тимчасово непрацездатною. Отже, стати на облік можна лише до 30 неділі вагітності і відмовити у цьому співробітники ЦЗ не мають права.

 • Будь ласка підкажіть! Чи обов’язково я маю подавати довідку про розмір заробітної плати для реєстрації в центрі зайнятості та призначення допомоги по безробіттю? Була звільнена за згодою сторін, проте відносини з роботодавцем склалися непрості і не хотілось би зайвий раз з’являтися на підприємстві. Також мене цікавить питання щодо строків звернення на біржу праці. Чи є граничні терміни з дати звільнення для реєстрації в центрі зайнятості? Дякую!

  • Консультация юриста

   Відповідно до Закону особам які за рік до реєстрації у ЦЗ мають страховий стаж не менше 6 місяців допомога по безробіттю нараховується залежно від їх страхового стажу. Розмір грошових виплат по безробіттю встановлюється на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і залежить від заробітної плати. При наявності в повному обсязі даних з Держреєстру необхідності в наданні довідки про середню зарплату немає. Граничні терміни для реєстрації в центрі зайнятості від часу звільнення законодавством не передбачені


Юридические консультации предоставляются только при условии прочтения ВСЕХ предыдущих разъяснений по данной тематике (см. выше), если схожие вопросы не обсуждались ранее.
Добавить комментарий

Доступна консультация автора online ↑